Katshaar schans

Militaire versterkingen zoals schansen werden in Drenthe hoofdzakelijk in de 17e en 18e eeuw aangelegd.
Hun functie was het bewaken van belangrijke verbindingswegen, met name aan de oostgrens.
In de zuidoosthoek van Drenthe heeft een aantal schansen gelegen die de wegen beheersten die door het onherbergzame veen naar het Drents Plateau liepen.

Voor zover nu bekend heeft ten oosten van de lijn Coevorden-Emmen een achttal schansen gelegen waarvan er nu twee als monument bewaard zijn gebleven: de Emmerschans en de ten oosten van Coevorden gelegen schans de Katshaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *